UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Жерела до історії України-Руси. Т. 6

Автором представленого тому, виданого латиною «Жерел до історії України-Руси» виступав бурмистр Львова (1656–1657 і 1659) та мемуарист Казимир Самуїл Кушевич (1607– ~1667). До видання увійшли щоденники та листи автора (1648–1655 рр.), які стали джерелом даних з історії Львова та Галичини середини XVII століття.

Бібліографічний опис:
Жерела до історії України-Руси [Електронна копія] / видає Археогр. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1895 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 6 : — Електрон. текст. дані (1 файл : 41,9 Мб). — 1913 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Жерела до історії України-Руси. Т. 6 / видає Археогр. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1913. – [2], 244 с.

З цієї ж колекції: