UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. Ч. 2

Представлено видання Руської історичної бібліотеки – першого серійного видання історичної наукової літератури українською мовою ініційованого українським істориком, археологом, етнографом В. Б. Антоновичем (1834–1908). До другої частини книги «Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV–XVIII в.» увійшли історичні нариси українського історика Михайла Флегонтовича Владімірського-Буданова (1838–1916) «Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в.» та «Селянське володіння землею в Західній Руси до половини XVI в.». На сторінках книги опубліковано історично-правничий нарис «Українські посполиті (1648–1783)» українського історика, генеалога, джерелознавця та видавця Олександра Матвійовича Лазаревського (1834–1902).

Бібліографічний опис:
Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. [Електронна копія]. — Електрон. текст. дані. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1901 (Київ: Публічна б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, 2018). Ч. 2 : — Електрон. текст. дані (1 файл : 42,8 Мб). — У Львові : Накладом наук. т-ва ім. Шевченка. — 1902 (Київ: НБУ імені Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ імені Ярослава Мудрого: Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. Ч. 2. — У Львові : Накладом На­ук. т-ва ім. Шевченка, 1901. – 272 с.

З цієї ж колекції: