UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Великие греческие писатели

Генріх Вільгельм Штолль (1819–1890) – німецький філолог-класик, історик-антикознавець і педагог. Презентований твір автора представляє історію грецької літератури. Біографічні нариси у книзі розповідають про Гомера і Гесіода, як представників епосу, Архілоха, Алкея, Сафо, Анакреонта, Симоніда і Піндара, як представників ліричної поезії, Есхіла, Софокла, Евріпіда і Арістофана – драматургів, Геродота, Фукідіда, Ксенофонта, Платона, Демосфена і Аристотеля – головних діячів у різних жанрах прозової літератури. Незважаючи на біографічну форму викладу, жоден письменник не розглядається окремо від свого часу та літературної обстановки; літературні твори пояснюються у зв'язку із загальним розвитком духовного життя народу та сутністю національного характеру.

Бібліографічний опис:
Штолль, Г. В. Великие греческие писатели [Електронна копія] : очерк классической литературы греков в биографиях / Г. В. Штолль ; пер. с нем. П. О. Морозова. — 2-е изд. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 14,6 Мб). — СПб. : В кн. магазине тип. М. М. Стасюлевича, 1901 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Штолль Г. В. Великие греческие писатели : очерк классической литературы греков в биографиях / Г. В. Штолль ; пер. с нем. П. О. Морозова. — 2-е изд. — СПб. : В кн. магазине тип. М. М. Стасюлевича, 1901. – 377 с.

З цієї ж колекції: