UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Женский труд и женский вопрос

До презентованого видання ввійшов переклад праці німецького економіста Юліуса Пірсторфа (1851–1926), що вперше вийшла друком 1879 року. У праці розглянуто основні питання становища жінок у суспільстві та захисту їхніх прав наприкінці ХІХ сторіччя. Висвітлено історію й тогочасний стан жіночої праці, розглянуто питання жіночої освіти та благодійної діяльності, проаналізовано правове становище жінок за законодавством Німеччини та інших країни, розказано про розвиток емансипаційного руху.

Бібліографічний опис:
Пирсторф, Юлиус. Женский труд и женский вопрос [Електронна копія] / Ю. Пирсторфъ ; пер. с нем. В. Б. Либина. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 20,2 Мб). — СПб. : Книгоизд-во П. П. Гершунина К°, 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). —(Общеобразовательная библиотека / под ред. Н. А. Рубакина; вып. 9).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Пирсторф Ю. Женский труд и женский вопрос / Ю. Пирсторфъ ; пер. с нем. В. Б. Либина. — СПб. : Книгоизд-во П. П. Гершунина К°, 1902. — 116, [2] с. – (Общеобразовательная библиотека / под ред. Н. А. Рубакина ; вып. 9).

З цієї ж колекції: