UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Введение в историческую науку

До уваги пропонується книга відомого німецького історика та джерелознавця Ернста Бернгейма (1850–1942), де він викладає свою концепцію методології історії. Автор характеризує сутність та завдання історичної науки, простежує взаємодію історії з іншими науками (мовознавством, географією, допоміжними історичними дисциплінами), розглядає розвиток історичних методів. Докладно розробляється вчення про джерела, зокрема їх класифікація, критика та інтерпретація.

Бібліографічний опис:
Бернгейм, Э. Введение в историческую науку [Електронна копія] / Э. Бернгеймъ ; пер. с нем. В. А. Вайнштока ; под ред. В. В. Битнера. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 16,5 Мб). — СПб. : Изд-во ”Вестника знания” (В. В. Битнера), 1908 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Э. Бернгеймъ ; пер. с нем. В. А. Вайнштока ; под ред. В. В. Битнера. — СПб. : Изд-во ”Вестника знания” (В. В. Битнера), 1908. — 69, [2] с.

З цієї ж колекції: