UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаПромисловість. Ремесла

Виклики майбутнього для промислового розвитку України

Представлено виклики майбутнього для промисловості України, що формують детермінанти соціально-економічного зростання національної економіки в умовах глобальної нестабільності. У десяти розділах доповіді, сформованих за ключовими викликами майбутнього, окреслено поточну ситуацію, тенденції її розвитку та можливі наслідки, а також запропоновано рекомендації та інструменти промислової політики з метою адекватного реагування на ці виклики, що спрямовані на запобігання їх негативному впливу та максимальне використання їх конструктивного потенціалу.

Бібліографічний опис:
Виклики майбутнього для промислового розвитку України [Електронний ресурс] : наук. доп. / за ред. Л. В. Дейнеко ; Нац. акад. наук України, ДУ ”Ін-т економіки та прогнозування НАН України”. — Електрон. текст. дані (1 файл : 73,8 Мб). — Київ, 2022 .

З цієї ж колекції: