UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Сельское хозяйство

Народна енциклопедія у чотирнадцяти томах, створена за ініціативою Харківського товариства поширення в народі грамотності, вийшла друком у 1910–1912 роках. Проект видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Презентований том містить матеріали з тваринництва та ветеринарії.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 4 : Сельское хозяйство, полутом 1. Животноводство, [Ветеринария / сост.: Ф. А. Березов и др.]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 62,3 Мб). — 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 4 : Сельское хозяйство, полутом 1. Животноводство. [Ветеринария] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности ; [сост.: Ф. А. Березов и др.]. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. – XXIV, 356 с.

З цієї ж колекції: