UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Очерки по истории Германии в XIX веке. Происхождение современной Германии

Нарис з історії Німеччини в ХІХ сторіччі вийшов друком 1905 року. Видання було укладене науковцями і громадськими діячами Володимиром Базаровим та Іваном Степановим на основі низки праці німецьких істориків та економістів, зокрема Вільгельма Блоса, Франца Мерінга, Вернера Зомбарта та ін. Презентований том присвячено подіям першої половини ХІХ сторіччя.

Бібліографічний опис:
Очерки по истории Германии в XIX веке [Електронна копія] / [сост.], пер. с нем. В. Базарова и И. Степанова. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Изд. С. Скирмунта, 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Т. 1 : Происхождение современной Германии. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 24,5 Мб). — 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Очерки по истории Германии в XIX веке. Т. 1 : Происхождение современной Германии / [сост.], пер. с нем. В. Базарова и И. Степанова. — СПб. : Изд. С. Скирмунта, 1905. – IV, 594, [4] с. : табл.

З цієї ж колекції: