UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаРелігія. Теологія
ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Мнимая типография Почаевского монастыря

Праця історика, бібліографа, педагога і літературного критика Ювеналія Тиховського (1868–1919), що вийшла друком 1895 року, присвячена проблемі датування заснування типографії Почаївського монастиря. У роботі на основі критичного огляду джерел, що зберіглися, розглянуто та спростовано відомості про існування та діяльність типографії до 1720-х років. Видання є окремим відбитком з журналу «Киевская старина».

Бібліографічний опис:
Тиховский, Ю. Мнимая типография Почаевского монастыря [Електронна копія] : (с к. XVI до 1-й четв. XVIII в.) / [соч.] Ю. Тиховского. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 14,9 Мб). — Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Тиховский Юч. Мнимая типография Почаевского монастыря : (с к. XVI до 1-й четв. XVIII в.) / [соч.] Ю. Тиховского. — Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. — 68, [2] с.

З цієї ж колекції: