UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря в пределах нынешней Южной России. Ч. 1

Представлено частину першу загального каталогу монет, які належали еллінським колоніям, що існували в давнину на північному березі Чорного моря – Ольвії, Тирасу, Керкінітесу, Херсонесу, Феодосії, Нимфеону та Діа, Пантикапею, Фанагорії, Горгиппії, Синдону та Агріппеї-Кесареї, Танаїсу, Царства Босфорського.

Бібліографічний опис:
Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря в пределах нынешней Южной России [Електронна копія] / сост. по монетам, принадлежавшим собственному собранию и отчасти по рисункам из др. собраний П. Бурачковъ. — Электрон. текст. дан. — Одесса : Тип. А. Шульце, 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Ч. 1 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,7 Мб). — 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря в пределах нынешней Южной России. Ч. 1 / сост. по монетам, принадлежавшим собственному собранию и отчасти по рисункам из др. собраний П. Бурачковъ. — Одесса : Тип. А. Шульце, 1884. – 289 с. : XXXII табл.

З цієї ж колекції: