UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Описание старой Малороссии. Полк Прилуцкий

У книзі українського історика Олександра Матвійовича Лазаревського (1832–1902) представлена історія України в період від її приєднання до Росії з 1654 до 1782 року. Книга поєднує в одне ціле зібрані протягом багатьох років матеріали з історії заселення, землеволодіння та управління в Україні за вказаний період. Третій том видання включає історико-топографічний опис земель, у яких розташовувалися сотні Прилуцького полку; біографічні дані полковників, сотників та ін.

Бібліографічний опис:
Лазаревский, Ал. Описание старой Малороссии [Електронна копія] : материалы для истории заселения, землевладения и управления / [соч.] Ал. Лазаревскаго. — Электрон. текст. дан. — Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1988 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Т. 3 : Полк Прилуцкий. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 7,51 Мб). — 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Лазаревский Ал. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. 3 : Полк Прилуцкий / [соч.] Ал. Лазаревскаго. — Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1988. – 426 с.

З цієї ж колекції: