UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Древности северного берега Понта

Кеппен Петро Іванович (1793–1864) – вчений німецького походження, академік, один із засновників Російського географічного товариства. Автор праць з історії, географії, етнографії, демографії та статистики. Представлена робота присвячена народам Криму давніх часів, а також різним племенам варварів, що мешкали на території Причорномор'я. Твір складається з трьох частин: перша присвячена опису півострова Крим, а також народів, які його населяли, друга і третя частини присвячені пам'ятникам нумізматики та епіграфіки. Це видання 1828 року відноситься до дуже рідкісних.

Бібліографічний опис:
Кеппен, Петр. Древности северного берега Понта [Електронна копія] / соч. Петра Кёппена ; пер. Средн.-Камашева. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 28,7 Мб). — М. : В Унив. тип., 1828 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Кеппен П. Древности северного берега Понта / соч. Петра Кёппена ; пер. Средн.-Камашева. — М. : В Унив. тип., 1828. — 175, [4] с.; 8°.

З цієї ж колекції: