UA EN

Документів:1588

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Исторические монографии и исследования. Богдан Хмельницкий

До дев’ятого тому історичних монографій та досліджень українського історика Миколи Івановича Костомарова (1817–1885) увійшов перший том історичної монографії автора, присвячений гетьманові Богдану Хмельницькому. Дослідник першим у вітчизняній історіографії здійснив фундаментальне описання життя і діяльності одного з найвидатніших політиків і полководців України.

Бібліографічний опис:
Костомаров, Николай. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1863 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 9 : Богдан Хмельницкий : Историческая монография, т. 1. — 4-е изд., испр. и доп. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 18,5 Мб). — 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Костомаров, Николай. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. Т. 9 : Богдан Хмельницкий : Историческая монография, т. 1. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1863. – XII, 378, [5] с.

З цієї ж колекції: