UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Антрополого-географический

Народна енциклопедія у чотирнадцяти томах, створена за ініціативою Харківського товариства поширення в народі грамотності, вийшла друком у 1910–1912 роках. Проект видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Презентований том містить матеріали фізичної географії, метеорології, географії, країнознавства, антропології, етнографії та історії географічних відкриттів.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 6 : Антрополого-географический, полутом 1 / [сост.: А. Н. Краснов и др. ; предисл., общ. ред. Н. К. Кничер, А. М. Покровский]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,3 Мб). — 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 6 : Антрополого-географический, полутом 1 / Харьков. о-во распространения в народ грамотности ; [сост.: А. Н. Краснов и др. ; предисл., общ. ред. Н. К. Кничер, А. М. Покровский]. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. – XVI, 387 с., 13 л. ил., карт. : ил., табл.

З цієї ж колекції: