UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Антрополого-географический

Серед дореволюційних енциклопедичних видань привертає увагу «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», яка була створена за ініціативи Харківського товариства поширення в народі грамотності. Видання вийшло у 14 томах (21 книга) у 1910–1912 роках. Проєкт видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Яковичу Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Здебільшого викладачі вищих навчальних закладів Харкова, Одеси, Санкт-Петербурга, Москви, Томська. Другий напівтом шостого тому видання антрополого-географічний. У ньому представлено розділи з фізичної географії, метеорології, країнознавства, антропології, етнографії та історії географічних відкриттів.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 6 : Антрополого-географический, полутом 1 / [сост.: А. Н. Краснов и др. ; предисл., общ. ред. Н. К. Кничер, А. М. Покровский]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,3 Мб). — 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 6 : Антрополого-географический, полутом 1 / Харьков. о-во распространения в народ грамотности ; [сост.: А. Н. Краснов и др. ; предисл., общ. ред. Н. К. Кничер, А. М. Покровский]. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. – XVI, 387 с., 13 л. ил., карт. : ил., табл.

З цієї ж колекції: