UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. ЛітератураНовый журнал иностранной литературы, искусства и науки1903

Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки. Т. 3, № 7

На сторінках сьомого номеру третього тому видання «Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки» за 1903 р. опубліковано працю Ж. Дарі «Электричество во всех его применениях», роман Марії Кореллі «Скорбь сатаны или необыкновенное испытание одного миллионера Джофрея Темпеста», повісті М. Твена «Совратитель Гадлейбурга» та Г. Е. Меррімана «Гвардеец Барлаш», а також представлено низку оповідань М. Конопницької. В окремому додатку надруковані арабські розповіді Шахерезади «Тысяча и одна ночь».

Бібліографічний опис:
Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки [Електронна копія] : ил. ежемес. изд. / [ред.-изд. Ф. И. Булгаков]. — СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1898 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 3, № 7 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 20,4 Мб). — 1903 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

З цієї ж колекції: