UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаМедицина

Праці і матеріали Першого Харківського державного медичного інституту. Питання акушерства й гінекології

Випуск праць Харківського державного медичного інституту, що вийшов друком 1938 року, містить матеріали кафедри акушерства та гінекології. Випуск присвячено 40-річчю наукової, педагогічної, лікарської і громадської діяльності доктора медицини, професора Петра Хажинського. Опубліковано статті про Петра Хажинського, його фотографію, матеріали з різноманітних питань ведення родів, гінекологічних патологій та захворювань, оперативних втручань тощо.

Бібліографічний опис:
Харківський державний медичний інститут (1). Праці і матеріали Першого Харківського державного медичного інституту [Електронна копія] / Нар. комісаріат охорони здоров’я СРСР, Перший Харків. держ. мед. ін-т. — Київ : Держ. мед. вид-во, 1938 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Вип. 11 : Питання акушерства й гінекології : матеріали каф. акушерства й гінекології / відп. ред. А. М. Гаспарян. — Електрон. текст. дані (1 файл : 9,07 Мб). — 1938 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Праці і матеріали Першого Харківського державного медичного інституту. Вип. 11 : Питання акушерства й гінекології : матеріали каф. акушерства й гінекології / Нар. комісаріат охорони здоров’я СРСР, Перший Харків. держ. мед. ін-т ; відп. ред. А. М. Гаспарян. — Київ : Держ. мед. вид-во, 1938. – 139, [5] с., [1] арк. портр., [1] арк. табл.

З цієї ж колекції: