UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

История французской революции. Т. 10

Десятий том праці французького історика, представника утопічного соціалізму Луї Блана (1811–1882) детально знайомить з подіями, які розгорталися за часів Французької революції 1789 р. У книзі зібрано матеріали про режим терору, агонію та смерть католицької армії, проконсулів, терор, зиму 1794 р., суд у клубі якобінців, фінансову змову, фінал гебертизму, процес і смерть дантоністів.

Бібліографічний опис:
Блан, Луи. История французской революции [Електронна копія] : [1789 г.] / Луи Бланъ ; пер. А. П. Редкина. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1907 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). —(Историческая библиотека). Т. 10 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 23,8 Мб). — 1909 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Блан Л. История французской революции : [1789 г.]. Т. 10 / Луи Бланъ ; пер. А. П. Редкина. — СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1909. – 416 с. – (Историческая библиотека).

З цієї ж колекції: