UA EN

Документів:3148

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Палестина и Аравия

Бібліографічний опис:
Меч, Сергей. Палестина и Аравия [Електронна копія] : публич. лекции для учащихся, читанные авт. в аудитории Ист. музея в Москве / Сергей Мечъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,90 Мб). — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1895 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Меч С. Палестина и Аравия : публич. лекции для учащихся, читанные авт. в аудитории Ист. музея в Москве / Сергей Мечъ. — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1895. – 64 с.

З цієї ж колекції: