UA EN

Документів:3088

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Достопамятныя сказания и деяния, изъявляющия свойство Фридриха Втораго короля прусскаго,. Ч. 9

Бібліографічний опис:
Достопамятныя сказания и деяния, изъявляющия свойство Фридриха Втораго короля прусскаго [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Печатано с дозволения указнаго в тип. Ф: Мейера, 1793 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Ч. 9 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 17,8 Мб). — 1800 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Достопамятныя сказания и деяния, изъявляющия свойство Фридриха Втораго короля прусскаго. Ч. 9. — СПб. : Печатаны иждивением Ив: Глозунова, 1800. – 166 с.

З цієї ж колекції: