UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Общедоступная геология

Альбер де Лаппаран (1839–1908) – французький учений-геолог, член Французької академії наук. Його праця, російський переклад якої вийшов друком 1903 року, у простій та стислій формі знайомить читачів з тогочасним вченням про земну кору. Переклад з французької здійснив, написав передмову та доповнення Євген Предтеченський – журналіст, популяризатор астрономічної науки та перекладач.

Бібліографічний опис:
Лаппаран, Альберт. Общедоступная геология [Електронна копія] / А. Лаппаранъ ; пер. [с предисл. и доп.] Е. А. Предтеченского. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,1 Мб). — СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1903 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Лаппаран А. Общедоступная геология / А. Лаппаранъ ; пер. [с предисл. и доп.] Е. А. Предтеченского. — СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1903. – IV, 320, [4] с. : ил.

З цієї ж колекції: