UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Очерки из русской истории. Монографии и статьи по истории Слободской Украйны

Український історик, філософ та громадський діяч Дмитро Іванович Багалій (1857–1932) був ректором Імператорського Харківського університету, одним з фундаторів Української Академії Наук. До другого тому збірника його праць увійшли монографії та статті з історії Слобідської України. У виданні містяться публікації про історію заснування Харкова та його життя у XVII ст., опубліковано матеріали про діяльність видатних осіб Слобожанщини, замітки та рецензії на книги, які відносяться до історії цього краю.

Бібліографічний опис:
Багалей, Д. И. Очерки из русской истории [Електронна копія] / Д. И. Багалей. — Электрон. текст. дан. — Харьков : Тип. ”Печат. дело”, 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Т. 2 : Монографии и статьи по истории Слободской Украйны. — Електрон. текст. дані (1 файл : 76,3 Мб). — 1913 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Т. 2 : Монографии и статьи по истории Слободской Украйны / И. Д. Багалей. — Харьков : Тип. и лит. М. Зильбербергъ и С-вья, 1913. — 374 с.

З цієї ж колекції: