UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. ІсторіяСтудентський Вісник1931

Студенський Вісник. Січень–Лютий

У номері представлено поезію Олега Ольжича, Миколи Чирського, рецензію на збірку віршів Юрія Липи «Суворість», що вийшла друком 1931 року, огляд літератури щодо українського питання, відомості про життя українського студентства та діяльність Центрального союзу українського студентства, низку матеріалів про діяльність пластових організацій та ін.

Бібліографічний опис:
Студентський Вісник [Електронна копія] = Studenskyj Visnyk / видає Центр. Союз Укр. Студенства (”ЦЕСУС”) ; відп. ред. Альберт Пісарчик. — Прага : ЦЕСУС, 1926 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Річник 9, ч. 1–2 : Січень–Лютий. — Електрон. текст. дані (1 файл : 40,8 Мб). — 1931 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2024).

З цієї ж колекції: