UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. ІсторіяСтудентський Вісник1931

Студенський Вісник. Березень–Квітень

У номері опубліковано статті О. І. Бочковського про спільні риси творчості Фредеріка Містраля та Тараса Шевченка, К. Чеховича про філософію Фрідріха Ніцше, С. Сірополка про вищі школи в Україні, матеріали про життя українського студентства та діяльність Центрального союзу українського студентства, відомості про діяльність пластових організацій та ін.

Бібліографічний опис:
Студентський Вісник [Електронна копія] = Studenskyj Visnyk / видає Центр. Союз Укр. Студенства (”ЦЕСУС”) ; відп. ред. Альберт Пісарчик. — Прага : ЦЕСУС, 1926 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Березень–Квітень : — Електрон. текст. дані (1 файл : 37,8 Мб). — 1931 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2024).

З цієї ж колекції: