UA EN

Документів:3088

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Большой город и города-сады

Бібліографічний опис:
Ковалевский, Г. П. Большой город и города-сады [Електронна копія] : пособие для деятелей по город. и зем. у делу и студентов / Г. П. Ковалевскій ; с предисл. и под ред. Г. Д. Дубелира. — Електрон. текст. дані (1 файл : 7,97 Мб). — Киев : Тип. Товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2024).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Ковалевский Г. П. Большой город и города-сады : пособие для деятелей по город. и зем. у делу и студентов / Г. П. Ковалевскій ; с предисл. и под ред. Г. Д. Дубелира. — Киев : Тип. Товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1916. — 168 с., 211 ил.

З цієї ж колекції: