UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМатематика. Природничі наукиФізика

Квантовая физика без геометризации физических моделей мироздания, априори свободных от гипотетических и некорректных формализмов

У книзі викладено новий підхід до державного регулювання власної ринкової економіки. Заснований підхід на аксіоматичних моделях процесів функціонування макроекономіки, соціальних законах, фундаментальних економічних законах, перевірених історичним досвідом математичних моделях регулювання економічної рівноваги і зростання, узагальненого попиту і пропозиції основних видів суспільних благ і ресурсів, державному праві регулювання вільного ринку, державному праві за посадами найвищого і вищого рангу всіх гілок влади і органів самоврядування, конституційному праві за новою концепцією формування гілок влади, конституційному праві за новою концепцією законотворення в державі.

Бібліографічний опис:
Кондратенко, В. А. Квантовая физика без геометризации физических моделей мироздания, априори свободных от гипотетических и некорректных формализмов [Електронна копія] : сб. ст. / Кондратенко В. А. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,40 Мб). — Киев : Альфа Реклама, 2011 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Кондратенко В. А. Квантовая физика без геометризации физических моделей мироздания, априори свободных от гипотетических и некорректных формализмов : сб. ст. / Кондратенко В. А. — К. : Альфа Реклама, 2011. — 107 с. : ил., табл.

З цієї ж колекції: