UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Твори. Щоденники без купюр, 1976 р., грудень

На сторінках цього тому відбувається зустріч читача з бунтарями, анархістами, студентами часу описаного у щоденнику – грудня 1976 р. На радянських теренах відбувається прорив у кіно – кінематограф Г. Панфілова. Провідний світовий театральний реформатор Є. Гротовський оцінює виставу Л. Танюка «Казки Пушкіна» як унікальне явище. Культура полілогу цього часу включає в себе М. Бахтіна і М. Бердяєва, Гегеля, О. Гельмана і А. Штейнберга. Український політичний і культурний спротив починає втрачати енергію: трагедія І. Дзюби. Інвективи Л. Плюща, ярлик «опортуніста» на І. Драчеві. Феномен Д. Павличка. Богдан Горинь. Жорстокі провокації влади – чергова хвиля знищення української еліти.

Бібліографічний опис:
Танюк, Лесь. Твори [Електронна копія] : в 60-и т. / Лесь Танюк. — Електрон. текст. дані. — Київ : Альтепрес, 2004 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Т. 46 : Щоденники без купюр, 1976 р., грудень. — Електрон. текст. дані (1 файл : 65,6 Мб). — 2021 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Танюк Л. Твори : в 60-и т. Т. 46 : Щоденники без купюр, 1976 р., грудень / Лесь Танюк. — Київ : Альтерпрес, 2021. — 444 с.

З цієї ж колекції: