UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Твори. Щоденники без купюр, 1978 р., січень-жовтень

Книга дарує знайомство з найрепрезентативнішими постатями свого часу і своїх культур: Бажан та його Гельдерлін; Г. Синиця, учень Бойчука, який не зрікся Вчителя; Лесь Курбас; Панас Заливаха, Іван Марчук, Василь Стус; «задерикуватий» Війон; Набоков з його «іншим світом» та «колискою, що гойдається над безоднею»; Маркес («Осень патріарха»); Чапек («Біла хвороба»); Аполінер, Сартр, Макс Фріш, Жорж Сіменон, Жіроду і Кокто… Рефлексії автора на події і персоналії засвідчують тонкість сприйняття і енциклопедичність інтересів. У фокусі залишається Україна і драматизм її політичних «сюжетів»: репресії, обшуки, арешти, позбавлення громадянства (генерал Григоренко, Дзюба, О. Мешко, В. Смогитель та ін.).

Бібліографічний опис:
Танюк, Лесь. Твори [Електронна копія] : в 60-и т. / Лесь Танюк. — Електрон. текст. дані. — Київ : Альтепрес, 2004 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Т. 50 : Щоденники без купюр, 1978 р., січень-жовтень. — Електрон. текст. дані (1 файл : 621 Мб). — 2021 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Танюк Л. Твори : в 60-и т. Т. 50 : Щоденники без купюр, 1978 р., січень-жовтень / Лесь Танюк. — Київ : Альтерпрес, 2021. — 788 с.

З цієї ж колекції: