UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Галичина під час російської окупації

Академік АН УРСР Іван Петрович Крип’якевич (1886, –1967) як історик і як очевидець тих подій, вирішив узагальнити вчення про цей трагічний період у представленому виданні. Розвідка містить огляд соціально-економічного і культурного життя поневоленого краю під час російської окупації. Щоправда, у ній пропущено воєнні операції Галицької битви, а зібрано тільки те, що стосується цивільної діяльності російської влади, економічного і культурного життя населення. Історик зазначає, що історичний перелом вніс багато змін в життя Галичини: влада перейшла не тільки в руки представників іншої держави, але й під керівництво людей з іншим політичним світоглядом, з громадянськими ідеалами, культурою.

Бібліографічний опис:
Петрович, Іван. Галичина під час російської окупації [Електронна копія] : серпень 1914 – червень 1915 / написав Іван Петрович [І. П. Крип’якевич]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 33,7 Мб). — [Відень] : Накладом вид-ва «Полїтична б-ка», 1915 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). —(Політична бібліотека).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Петрович І. Галичина під час російської окупації : серпень 1914 – червень 1915 / написав Іван Петрович [І. П. Крип’якевич]. – [Відень] : Накладом вид-ва «Полїтична б-ка», 1915. – 116, [3] с. – (Політична бібліотека).

З цієї ж колекції: