UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии. Геологический очерк Васильковского и Уманского уездов Киевской губ.

Другий випуск «дослідження ґрунтів Київської губернії» вмістив геологічний нарис Павла Аполлоновича Тутковського (1858–1930), українського геолога, географа і педагога, одного з основоположників геології й географії України. До видання увійшов попередній звіт про геологічні дослідження проведені у Васильківському і Уманському повітах Київської губернської земської управи в 1913 р.

Бібліографічний опис:
Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии [Електронна копія] / Киев. губерн. зем. управа, Экон. отд. — Электрон. текст. дан. — Одесса : Тип. Акционер. Юж.-Рус. о-ва печат. дела, 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Вып. 2 : Геологический очерк Васильковского и Уманского уездов Киевской губ. : (предварит. отчет о геол. исслед., произвед. по поручению Киев. губерн. зем. управы в 1913 г.) / П. А. Тутковский. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 12,3 Мб). — 1915 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии. Вып. 2 : Геологический очерк Васильковского и Уманского уездов Киевской губ. : (предварит. отчет о геол. исслед., произвед. по поручению Киев. губерн. зем. управы в 1913 г.) / П. А. Тутковский ; Киев. губерн. зем. управа, Экон. отд. — Одесса : Тип. Акционер. Юж.-рус. о-ва печат. дела, 1915. — С. [3]–22 : табл.

З цієї ж колекції: