UA EN

Документів:2797

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаМедицина

Электротерапия

Праця німецьких лікарів-неврологів Людвига Манна та Мартіна Бернхардта присвячена такому фізіотерапевтичному методу лікування, як електротерапія. Вступний нарис з історії електротерапії написав німецький медик та історик медицини Юлій Пагель. Представлений російський переклад праці з німецької, здійснений доктором медицини Ізраїлем Шабадом, вийшов друком 1903 року.

Бібліографічний опис:
Mann, Ludwig. Электротерапия [Електронна копія] / dr. Ludwig Mamm, dr. M. Bernhardt ; пер. с нем. И. А. Шабада ; с ист. введ. к электротерапии Pagel. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 32,8 Мб). — СПб. : Изд. Журн. ”Практ. медицина” (В. С. Эттингер), 1903 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Mann L. Электротерапия / dr. Ludwig Mamm, dr. M. Bernhardt ; пер. с нем. И. А. Шабада ; с ист. введ. к электротерапии Pagel. — СПб. : Изд. Журн. ”Практ. медицина” (В. С. Эттингер), 1903. — IV, 140 с.

З цієї ж колекції: