UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаСуспільні наукиПраво. Законодавство

Международное право в систематическом изложении

Франц фон Ліст (1851–1919) – австрійський і німецький юрист, фахівець в галузі кримінального та міжнародного права. У представленому виданні автора розглянуті основні поняття міжнародного права, його структура, джерела, періодизація розвитку, представлена багата література з різних галузей. Основний зміст поділено на чотири книги. У першій розглянуто суб'єкти міжнародного права та їх загальне правове становище. У другій розкрито структуру міжнародно-правових відносин держав. У третій книзі досліджується міжнародно-правове регулювання спільних інтересів країн. У четвертій книзі розглядаються міждержавні зіткнення та способи їх врегулювання як військові, так і не військові.

Бібліографічний опис:
Лист, Франц. Международное право в систематическом изложении [Електронна копія] / Францъ Листъ ; пер. с 6-го нем. изд. под ред. В. Э. Грабаря. — 4-е изд., испр. и доп. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 15,8 Мб). — Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1917 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Лист Фр. Международное право в систематическом изложении / Францъ Листъ ; пер. с 6-го нем. изд. под ред. В. Э. Грабаря. — 4-е изд., испр. и доп. — Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1917. — XVI, 472, CLXVIII с.

З цієї ж колекції: