UA EN

Документів:2965

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяФілософія

Изображение душевных движений в трагедиях Софокла

Працю історика, філолога, знавця античності Павла Аландського (1844–1883), що вийшла друком в Києві 1877 року, присвячено аналізу засобів і техніки ліричного зображення емоційних станів персонажів у трагедіях давньогрецького драматурга Софокла. Це дослідження разом з іншими мовознавчими розвідками Павла Аландського вважають непересічним зразком мультидисциплінарного підходу: в них враховано історичне тло та психологічні особливості носіїв досліджуваних мовних явищ.

Бібліографічний опис:
Аландский, П. И. Изображение душевных движений в трагедиях Софокла [Електронна копія] : опыт для теории поэтического творчества / П. И. Аландский. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 6,51 Мб). — Киев : Тип. Императ. ун-та св. Владимира, 1877 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Аландский П. И. Изображение душевных движений в трагедиях Софокла : опыт для теории поэтического творчества / П. И. Аландский. — Киев : Тип. Императ. ун-та св. Владимира, 1877. — 168 с.

З цієї ж колекції: