UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяФілософія

Цивилизация и великие исторические реки

Лев Ілліч Мечников був унікальною особистістю, його різностороння освіченість і широта кругозору (він був географом, істориком, етнографом, соціологом, художником, письменником) дозволили йому синтезувати безліч гуманітарних і природничих даних і висунути концепцію виникнення та розвитку цивілізацій на нашій планеті. Він виділив три послідовні епохи історичного розвитку людства – підневільних спілок (річкова), підлеглих (середземноморська) та вільних спілок (океанічна), але докладно встиг описати лише першу з них, у яку цивілізація зародилася на берегах великих річок (Нілу, Тигра, Євфрату, Інду, Ганга, Хуанхе).

Бібліографічний опис:
Мечников, Л. И. Цивилизация и великие исторические реки [Електронна копія] : геогр. теория развития соврем. о-в : с прил. очерка жизни и деятельности Л. И. Мечникова / Л. И. Мечниковъ ; пер. с фр. М. Д. Гродецкого. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 24,9 Мб). — Киев : Южно-рус. книгоизд-во Ф. А. Іогансона, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки : геогр. теория развития соврем. о-в : с прил. очерка жизни и деятельности Л. И. Мечникова / Л. И. Мечниковъ ; пер. с фр. М. Д. Гродецкого. — Киев : Южно-рус. книгоизд-во Ф. А. Іогансона, 1899. – 288 с.

З цієї ж колекції: