UA EN

Документів:2965

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века. Справы поточные 1664-1671 годов

Полтавська губернська вчена архівна комісія, яка була створена у 1903 р. на підставі "Положення про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії 1884 р." за ініціативи шанувальників історичного минулого краю. Результати наукових досліджень комісії друкувалися у вигляді окремих книг, серед яких було і представлене видання за редакції українського історика, археографа, архівіста і генеалога Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920).

Бібліографічний опис:
Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века [Електронна копія]. — Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1912. Справы поточные 1664-1671 годов : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 8,35 Мб). — 1912 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Актовыя книги Полтавскаго городового уряда XVII-го века. Вып. 1: Справы поточные 1664-1671 годов / ред. и ред. и примеч. В. Л. Модзалевского. – Чернигов : Изд. Тип. Губ. Земства, 1912. – 216, [19] с.

З цієї ж колекції: