UA EN

Документів:1802

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Историческое описание Владимиро-Волынского Успенского храма, построенного в половине XII в. князем Мстиславом Изяславичем

Представлено історичний опис здійснений українським істориком, етнографом, письменником Орестом Івановичем Левицьким (1848–1922) Володимиро-Волинського Успенського храму, побудованого в другій половині XII ст. князем Мстиславом. На сторінках видання постають різні періоди існування Мстиславового храму – від часів забудови, литовсько-руського та польсько-уніатського періодів до 1830 р.

Бібліографічний опис:
Историческое описание Владимиро-Волынского Успенского храма, построенного в половине XII в. князем Мстиславом Изяславичем [Електронна копія] / сост. О. И. Левицкий ; изд. Свято-Владимир. православ. Братства в г. Владимире-Волынском. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 14,9 Мб). — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1892 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Историческое описание Владимиро-Волынского Успенского храма, построенного в половине XII в. князем Мстиславом Изяславичем / сост. О. И. Левицкий ; изд. Свято-Владимир. православ. Братства в г. Владимире-Волынском. — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1892. – [1], 132 с., 3 л. ил.

З цієї ж колекції: