UA EN

Документів:2965

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Курс истории средних веков

Віталій Якович Шульгін (1822–1878) російсько-український історик, професор історії Київського університету. До представленого курсу історії середніх віків автора увійшли розділи, які знайомлять з історичними подіями від часів падіння Західної Римської імперії до хрестових походів (746–1095), зокрема Ост-Готської, Лангобардської та Франкської держав, країн, що входили до складу імперії Карла Великого: Франції, Італії та Німеччини, історія Англії до Норманського завоювання, Східної Римської імперії та історія Аравітян.

Бібліографічний опис:
Шульгин, В. Курс истории средних веков [Електронна копія] / В. Шульгин. — 8-е изд. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,6 Мб). — Киев : Тип. ун-та Св. Владимира (И. И. Завадзкаго), 1881 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Шульгин В. Курс истории средних веков / В. Шульгин. — 8-е изд. — Киев : Тип. ун-та Св. Владимира (И. И. Завадзкаго), 1881. — XXIII, 256 с.

З цієї ж колекції: