UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Перевод П. А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и Положения о крестьянах

У даній праці йдеться про царський Маніфест 1861 р. щодо відміни кріпацтва, який П. О. Куліш переклав українською мовою, щоб текст став зрозумілий українській громаді. Пантелеймон Олександрович особисто звернувся до канцелярії державної ради за дозволом на такий переклад і навіть отримав дозвіл. Згодом Куліша звинуватили в смисловій невідповідності українського тексту оригіналові. Переклад так і не був прийнятий до друку. Український філолог Григорій Станіславович Вашкевич (1837–1923) зберіг і опублікував через 44 роки переклад Маніфесту, здійснений П. Кулішем.

Бібліографічний опис:
Вашкевич, Г. Перевод П. А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и Положения о крестьянах [Електронна копія] : отт. из журн. ”Киевская Старина” / [соч.] Г. Вашкевича. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 16,9 Мб). — Киев : Тип. императ. ун-та Св. Владиміра АО печат. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Вашкевич Г. Перевод П. А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и положения о крестьянах : отт. из журн. ”Киевская Старина” / [соч.] Г. Вашкевича. — Киев : Тип. императ. ун-та Св. Владиміра АО печат. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1905. — 55 с.

З цієї ж колекції: