UA EN

Документів:1802

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаМедицина

О липоидной анафилаксии

Український вчений-патофізіолог Олександр Богомолець (1881–1946) відомий як основоположник української школи патологічної фізіології, ендокринології та геронтології. Наукові розробки Олександра Богомольця сприяли виникненню ряду нових наук, зокрема алергології. Представлена стаття, присвячена питанням ліпоїдної анафілаксії, містить результати дослідів, проведених науковцем. Представлене окреме видання статті є відбитком з «Харківського медичного журналу» за 1910 рік.

Бібліографічний опис:
Богомолец, А. О липоидной анафилаксии [Електронна копія] / [соч.] А. Богомольца. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 3,66 Мб). — Харьков : Тип. литография М. Зильберберг и С-вья, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Богомолец А. О липоидной анафилаксии / [соч.] А. Богомольца. — Харьков : Тип. литография М. Зильберберг и С-вья, 1910. — 10 с.

З цієї ж колекції: