UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Исторические монографии и исследования. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада

Восьмий том історичних монографій та досліджень Миколи Івановича Костомарова (1817–1885) містить на своїх сторінках працю автора присвячену північноруським народоправствам у часи удільно-вічевого укладу. У виданні представлено матеріали, які знайомлять з розвитком історичних подій у Новгороді під час його хрещення, перебування під владою Києва, часів боротьби за місто між Мономаховичами та Ольговичами, змальовано історію Пскова та Вятки.

Бібліографічний опис:
Костомаров, Николай. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1863 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 8 : Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада : (История Новгорода, Пскова и Вятки), т. 2. — 3-е изд. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 20,4 Мб). — 1886 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Костомаров Н. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. Т. 8 : Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада : (История Новгорода, Пскова и Вятки), т. 2. — СПб. : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1863. – 466, [1] с.

З цієї ж колекції: