UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Сельское общество как орган местного управления

Праця українського правознавця, фундатора науки про місцеві фінанси Миколи Мартініановичи Цитовича (1861–1919) присвячена дослідженню сільського суспільства як органу місцевого управління. На сторінках видання опубліковані матеріали про підготовку селянської реформи, устрій сільських суспільств та його недоліки, проєкти реформи сільського громадського управління до Державної Думи.

Бібліографічний опис:
Цытович, Н. М. Сельское общество как орган местного управления [Електронна копія] / Н. М. Цытовичъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 22,9 Мб). — Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Цытович Н. М. Сельское общество как орган местного управления / Н. М. Цытовичъ. — Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911. – II, VI, 233 с.

З цієї ж колекції: