UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Труды Черниговского предварительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове

До даного видання увійшли описи рукописів П. Я. Дорошенка, князя В. Д. Голіцина, родинного архіву Кочубеїв, Чернігівської та Ніжинської міських дум. Опубліковано промову професора Д. В. Айналова щодо архітектури Чернігівських храмових споруд. Представлено короткий звіт про організацію діяльності Чернігівського Попереднього комітету з влаштування XIV Археологічного з’їзду.

Бібліографічний опис:
Черниговский предварительный комитет. Труды Черниговского предварительного комитета по устройству XIV археологического съезда в г. Чернигове [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 24,9 Мб). — Чернигов : Тип. Губерн. земства, 1908 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Труды Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического Съезда в г. Чернигове. — Чернигов : Тип. Губерн. земства, 1908. — 180 с.

З цієї ж колекції: