UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаСуспільні наукиЕкономіка

Система призрения бедных и мероприятия против бедности

Праця німецького економіста, представника історичної школи політекономії Вільгельма Георга Фрідріха Рошера (1817–1894) присвячена вивченню бідності та засобам боротьби з нею. Розділи видання знайомлять з самим поняттям бідності та її причинами, засобами лікування і полегшення від даної патології. Автором представлено історичний огляд державних відношень до справи презирства бідних від найдавніших часів до кінця XIX ст.

Бібліографічний опис:
Рошер, Вильгельм. Система призрения бедных и мероприятия против бедности [Електронна копія] / Вильгельмъ Рошеръ ; пер. с нем. изд. 1894 г. и предисл. К. А. Чемена. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 15,2 Мб). — Черкассы : Типо-литогр. В. В. Колодочки, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Рошер В. Система призрения бедных и мероприятий против бедности / Вильгельмъ Рошеръ ; пер. с нем. изд. 1894 г. и предисл. К. А. Чемена. — Черкассы : Типо-литогр. В. В. Колодочки, 1899. — XIV, 350 с.

З цієї ж колекції: