UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Символисты и декаденты

Микола Миколайович Баженов (1857–1923) був одним з найяскравіших дослідників психіатрії – видатний клініцист, вчений, організатор, педагог. В Російській імперії декадентство, символізм та інші нові літературні течії того часу знайшли другу батьківщину, тому вони багато в чому відповідальні за формування культури “Срібного віку”. Очевидно, що російські психіатри, зокрема автор етюду М. Баженов, також хотіли піддати нове мистецтво експертизі, тим більше, що, обговорюючи мистецтво, вони могли приєднатися до традиційно важливої для суспільства дискусії про соціальну функцію мистецтва.

Бібліографічний опис:
Баженов, Н. Н. Символисты и декаденты [Електронна копія] : психиатр. этюд / Н. Н. Баженов. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 20,3 Мб). — М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Баженов Н. Н. Символисты и декаденты : психиатр. этюд / Н. Н. Баженовъ. — М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1899. — 33 с.

З цієї ж колекції: