UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда. Т. 2, ч. 1, 2

До другої частини другого тому праць Харківського попереднього комітету з влаштування XII археологічного з’їзду увійшли матеріали присвячені дослідженню та опису чернігівських та харківських архівних видань. Також у книзі опубліковані статті про кобзарів та лірників Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній, нариси про поселення і забудови Полтавщини, розглянуте питання про тлумачний словник української народної термінології В. Василенка.

Бібліографічний опис:
Харьковский предварительный комитет по устройству XII археологического съезда. Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда [Електронна копія] / под ред. Е. К. Редина. — Электрон. текст. дан. — Харьков : Паровая типо-литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Т. 2, ч. 1, 2 : / под ред. Е. К. Редина. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 55,4 Мб). — 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда. Т. 2, ч. 1, 2 / под ред. Е. К. Редина. — Харьков : Паровая типо-литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1902. – 450, 241 с.

З цієї ж колекції: