UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Исторический, полутом 1

Серед дореволюційних енциклопедичних видань привертає увагу «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», яка була створена за ініціативи Харківського товариства поширення в народі грамотності. Видання вийшло у 14 томах (21 книга) у 1910–1912 роках. Проєкт видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Яковичу Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Здебільшого викладачі вищих навчальних закладів Харкова, Одеси, Санкт-Петербурга, Москви, Томська. Перший напівтом восьмого тому видання присвячений історії. На сторінках видання представлені розділи з всесвітньої історії та історії мистецтва.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 8 : Исторический, полутом 1. — Электрон. текст. дан. — 1912 (Київ: Публічна б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, 2017).

Оригінал друкованого документу зберігається в Публічній б-ці ім. Лесі Українки м. Києва: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 8 : Исторический, полутом 1 / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. – 478 с.

З цієї ж колекції: