UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяЛогіка

Учебник логики

Представлено знаменитий підручник логіки, написаний видатним українським філософом, логіком і психологом Г. І. Челпановим (1862–1936), який призначався автором для гімназій і самоосвіти та успішно конкурував з об’ємними вузівськими посібниками. Дане видання є викладом основ логіки. Найбільше уваги приділено «силогістиці». У підручнику вміщено також завдання, на прикладах яких учень може самостійно вивчити застосування тих чи інших правил логіки.

Бібліографічний опис:
Челпанов, Г. Учебник логики [Електронна копія] : (для гимназий и самообразования) : с 31 рис. в тексте / Г. Челпанов. — 5-е изд. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 46,9 Мб). — М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1909 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). —(Элементарный курс философии. ч. 2. Логика).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Челпанов Г. Учебник логики : (для гимназий и самообразования) : с 31 рис. в тексте / Г. Челпанов. — 5-е изд. — М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1909. — VIII, 196 с. : ил. — (Элементарный курс философии ; ч. 2. Логика).

З цієї ж колекції: