UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяЛогіка

Краткое руководство к логике с предварительным очерком психологии

Орест Маркович Новицький (1806–1884) – філософ, історик філософії, богослов. Представлено працю автора, яка знайомить з основами логіки, науки, яка вивчає закони людського мислення. У першій частині книги вміщено психологічний нарис, у якому порушені питання про душу людини, внутрішнє відчуття і джерела самопізнання, здатності уявлень та відчуттів, спогади, фантазію та уяву. У другій частині видання розглянуто основні закони мислення, понять, суджень та розміщено розділи присвячені вивченню прикладної логіки.

Бібліографічний опис:
Новицкий, Орест. Краткое руководство к логике с предварительным очерком психологии [Електронна копія] / cоч. Ореста Новицкого. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 3,03 Мб). — Киев : В унив. тип., 1844 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Новицкий О. Краткое руководство к логике с предварительным очерком психологии / соч. Ореста Новицкого. — Киев : В унив. тип., 1844. — 188 с.

З цієї ж колекції: