UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Велика слов’янська держава перед двома тисячами літ

Праця педагога, громадсько-просвітнього діяча, редактора і видавця Омеляна Партицького присвячена стародавній історії слов’ян і концепції їхнього етногенезу. Зроблено спробу відшукати етногенетичний зв’язок між скіфами та слов’янами, передусім українцями, знайти аналогії у віруваннях наших предків, що беруть свій початок у релігії скіфів. Межі розселення цього народу розглянуто як перший культурний осередок, що увійшов пізніше до складу української етнічної території.

Бібліографічний опис:
Партицький, Омелян. Велика слов’янська держава перед двома тисячами літ [Електронна копія] : іст. студія Омеляна Партицкого. — Електрон. текст. дані (1 файл : 41,1 Мб). — Львів : З друк. Т-ва ім. Шевченка, 1889 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Партицький О. Велика слов’янська держава перед двома тисячами літ : іст. студія Омеляна Партицкого. – Львів : З друк. Т-ва ім. Шевченка, 1889. – 100 с.

З цієї ж колекції: