UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаТехніка

Подвиги человеческого ума. Т. 2

Ґрунтовна праця «Подвиги людського розуму», складена професорами Бобриком, Бетгером, Колем, Лукенбахером та іншими, містить у собі огляд винаходів усіх галузей техніки та промисловості, розповідає про технічні виробництва та великі будівництва. Другий том присвячений видобутку корисних копалин (буріння свердловин, рудна справа, видобуток солі, палива, дорогоцінного каміння та ін.), сільському господарству (обробка ґрунтів, городництво, скотарство, лісівництво та ін.), обробці неорганічних речовин та матеріалів (металів, глини , скла та ін.).

Бібліографічний опис:
Подвиги человеческого ума [Електронна копія] : Общепонятное излож. изобретений и технич. производств : [в 3 т.] / сост. Бобриком и др. ; пер. с нем. П. Ольхина. — Электрон. текст. дан. — Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопродавца-тип. М. О. Вольфа, [18–?] (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 2 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 12,8 Мб). — [18–?] (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Подвиги человеческого ума : общепонятное излож. изобретений и техн. производств : [в 3 т.]. Т. 2 / сост. Бобриком и др. ; пер. с нем. П. Ольхина. — СПб. ; М. : Изд. книгопродавца-тип. М. О. Вольфа, 1870. – IV, 682, [4] с.

З цієї ж колекції: